Nime Madli nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Madli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Madli 476 naisel. Madli on populaarsuselt 339. naisenimi.

Vanim Madli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Madli on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Madli vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,86.

Kõige rohkem on eesnimega Madli sündinuid juulis, kokku 55.

Kõige populaarsem on eesnimi Madli Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.