Nime Magda nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Magda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Magda 52 naisel. Magda on populaarsuselt 1141. naisenimi.

Vanim Magda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Magda on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 85).

Kõige populaarsem on eesnimi Magda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,32.

Kõige rohkem on eesnimega Magda sündinuid mais, kokku 10.