Nime Magnus nimepäev on 19. august.

Eesnime Magnus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Magnus 464 mehel. Magnus on populaarsuselt 296. mehenimi.

Vanim Magnus on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Magnus on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Magnus vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,51.

Kõige rohkem on eesnimega Magnus sündinuid juulis, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Magnus Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,32.