Nime Magnus nimepäev on 19. august.

Eesnime Magnus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Magnus 468 mehel. Magnus on populaarsuselt 297. mehenimi.

Vanim Magnus on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Magnus on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Magnus vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,32.

Kõige rohkem on eesnimega Magnus sündinuid juulis, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Magnus Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,27.