Nime Mai nimepäev on 2. mai.

Eesnime Mai statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mai alla viiel mehel ja 883 naisel. Mai on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 215. naisenimi.

Vanim Mai on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mai on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Mai vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,58.

Kõige rohkem on eesnimega Mai sündinuid mais, kokku 325.

Kõige populaarsem on eesnimi Mai Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,89.