Nime Mai nimepäev on 2. mai.

Eesnime Mai statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mai alla viiel mehel ja 871 naisel. Mai on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 216. naisenimi.

Vanim Mai on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mai on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Mai vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,79.

Kõige rohkem on eesnimega Mai sündinuid mais, kokku 318.

Kõige populaarsem on eesnimi Mai Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,96.