Nime Maia nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maia alla viiel mehel ja 1028 naisel. Maia on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 188. naisenimi.

Vanim Maia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maia on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Maia vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,53.

Kõige rohkem on eesnimega Maia sündinuid mais, kokku 286.

Kõige populaarsem on eesnimi Maia Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,98.