Nime Maido nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Maido statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maido 320 mehel. Maido on populaarsuselt 365. mehenimi.

Vanim Maido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maido on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Maido vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,05.

Kõige rohkem on eesnimega Maido sündinuid märtsis, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Maido Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.