Nime Maido nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Maido statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maido 317 mehel. Maido on populaarsuselt 376. mehenimi.

Vanim Maido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maido on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Maido vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,31.

Kõige rohkem on eesnimega Maido sündinuid märtsis, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Maido Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,80.