Nime Maidu nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Maidu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maidu 185 mehel ja alla viiel naisel. Maidu on populaarsuselt 505. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Maidu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Maidu on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Maidu vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,24.

Kõige rohkem on eesnimega Maidu sündinuid mais, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Maidu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,11.