Nime Maidu nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Maidu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maidu 187 mehel ja alla viiel naisel. Maidu on populaarsuselt 497. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Maidu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Maidu on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Maidu vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,29.

Kõige rohkem on eesnimega Maidu sündinuid mais, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Maidu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,79.