Nime Maie nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maie statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maie 3334 naisel. Maie on populaarsuselt 31. naisenimi.

Vanim Maie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maie on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Maie vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 144,57.

Kõige rohkem on eesnimega Maie sündinuid mais, kokku 810.

Kõige populaarsem on eesnimi Maie Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 50,87.