Nime Maie nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maie statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maie 3158 naisel. Maie on populaarsuselt 37. naisenimi.

Vanim Maie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Maie on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Maie vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 161,09.

Kõige rohkem on eesnimega Maie sündinuid mais, kokku 773.

Kõige populaarsem on eesnimi Maie Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 48,23.