Nime Maie nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maie statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maie 3060 naisel. Maie on populaarsuselt 39. naisenimi.

Vanim Maie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Maie on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Maie vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 162,28.

Kõige rohkem on eesnimega Maie sündinuid mais, kokku 762.

Kõige populaarsem on eesnimi Maie Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 47,37.