Nime Mailis nimepäev on 10. juuni.

Eesnime Mailis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mailis 255 naisel. Mailis on populaarsuselt 471. naisenimi.

Vanim Mailis on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Mailis on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Mailis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,13.

Kõige rohkem on eesnimega Mailis sündinuid mais, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Mailis Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,31.