Nime Maimu nimepäev on 27. august.

Eesnime Maimu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maimu 929 naisel. Maimu on populaarsuselt 206. naisenimi.

Vanim Maimu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Maimu on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Maimu vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 57,66.

Kõige rohkem on eesnimega Maimu sündinuid detsembris, kokku 98.

Kõige populaarsem on eesnimi Maimu Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,76.