Nime Maire nimepäev on 1. august.

Eesnime Maire statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maire 2072 naisel. Maire on populaarsuselt 76. naisenimi.

Vanim Maire on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Maire on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Maire vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,27.

Kõige rohkem on eesnimega Maire sündinuid mais, kokku 231.

Kõige populaarsem on eesnimi Maire Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,75.