Nime Maire nimepäev on 1. august.

Eesnime Maire statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maire 2099 naisel. Maire on populaarsuselt 79. naisenimi.

Vanim Maire on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Maire on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Maire vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 51,41.

Kõige rohkem on eesnimega Maire sündinuid mais, kokku 233.

Kõige populaarsem on eesnimi Maire Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,53.