Nime Mairi nimepäev on 1. august.

Eesnime Mairi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mairi 283 naisel. Mairi on populaarsuselt 447. naisenimi.

Vanim Mairi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mairi on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Mairi vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,02.

Kõige rohkem on eesnimega Mairi sündinuid mais, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Mairi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,94.