Nime Mairi nimepäev on 1. august.

Eesnime Mairi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mairi 284 naisel. Mairi on populaarsuselt 446. naisenimi.

Vanim Mairi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mairi on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Mairi vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,53.

Kõige rohkem on eesnimega Mairi sündinuid mais, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Mairi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,63.