Nime Mairo nimepäev on 19. detsember.

Eesnime Mairo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mairo 384 mehel ja alla viiel naisel. Mairo on populaarsuselt 335. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Mairo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Mairo on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Mairo vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,01.

Kõige rohkem on eesnimega Mairo sündinuid detsembris, kokku 41.

Kõige populaarsem on eesnimi Mairo Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,67.