Nime Mairo nimepäev on 19. detsember.

Eesnime Mairo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mairo 387 mehel ja alla viiel naisel. Mairo on populaarsuselt 336. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Mairo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Mairo on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Mairo vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,14.

Kõige rohkem on eesnimega Mairo sündinuid detsembris, kokku 42.

Kõige populaarsem on eesnimi Mairo Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,07.