Nime Mait nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Mait statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mait 907 mehel. Mait on populaarsuselt 181. mehenimi.

Vanim Mait on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mait on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Mait vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,20.

Kõige rohkem on eesnimega Mait sündinuid mais, kokku 94.

Kõige populaarsem on eesnimi Mait Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,12.