Nime Maiu nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maiu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maiu 332 naisel. Maiu on populaarsuselt 415. naisenimi.

Vanim Maiu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Maiu on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Maiu vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,03.

Kõige rohkem on eesnimega Maiu sündinuid mais, kokku 57.

Kõige populaarsem on eesnimi Maiu Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,94.