Nime Maiu nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maiu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maiu 331 naisel. Maiu on populaarsuselt 417. naisenimi.

Vanim Maiu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Maiu on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Maiu vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,64.

Kõige rohkem on eesnimega Maiu sündinuid mais, kokku 57.

Kõige populaarsem on eesnimi Maiu Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,94.