Nime Maive nimepäev on 2. september.

Eesnime Maive statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maive 222 naisel. Maive on populaarsuselt 522. naisenimi.

Vanim Maive on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Maive on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Maive vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,52.

Kõige rohkem on eesnimega Maive sündinuid mais, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Maive Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.