Nime Maive nimepäev on 2. september.

Eesnime Maive statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maive 224 naisel. Maive on populaarsuselt 517. naisenimi.

Vanim Maive on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Maive on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Maive vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,76.

Kõige rohkem on eesnimega Maive sündinuid mais, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Maive Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.