Nime Maivi nimepäev on 2. september.

Eesnime Maivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maivi 55 naisel. Maivi on populaarsuselt 1100. naisenimi.

Vanim Maivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Maivi on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Maivi vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,09.

Kõige rohkem on eesnimega Maivi sündinuid mais, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Maivi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,74.