Nime Maivi nimepäev on 2. september.

Eesnime Maivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maivi 55 naisel. Maivi on populaarsuselt 1098. naisenimi.

Vanim Maivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Maivi on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Maivi vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,96.

Kõige rohkem on eesnimega Maivi sündinuid mais, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Maivi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,74.