Eesnime Maksim statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maksim 4145 mehel. Maksim on populaarsuselt 21. mehenimi.

Vanim Maksim on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Maksim on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Maksim vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,19.

Kõige rohkem on eesnimega Maksim sündinuid märtsis, kokku 383.

Kõige populaarsem on eesnimi Maksim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 72,82.