Nime Mall nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Mall statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mall 505 naisel. Mall on populaarsuselt 307. naisenimi.

Vanim Mall on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Mall on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Mall vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,80.

Kõige rohkem on eesnimega Mall sündinuid aprillis, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Mall Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,01.