Nime Mall nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Mall statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mall 490 naisel. Mall on populaarsuselt 330. naisenimi.

Vanim Mall on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Mall on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Mall vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,79.

Kõige rohkem on eesnimega Mall sündinuid aprillis, kokku 58.

Kõige populaarsem on eesnimi Mall Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,58.