Nime Malle nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Malle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Malle 2775 naisel. Malle on populaarsuselt 47. naisenimi.

Vanim Malle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Malle on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Malle vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 122,86.

Kõige rohkem on eesnimega Malle sündinuid jaanuaris, kokku 248.

Kõige populaarsem on eesnimi Malle Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,78.