Nime Malle nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Malle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Malle 2697 naisel. Malle on populaarsuselt 49. naisenimi.

Vanim Malle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Malle on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Malle vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 123,50.

Kõige rohkem on eesnimega Malle sündinuid jaanuaris, kokku 244.

Kõige populaarsem on eesnimi Malle Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,66.