Nime Malle nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Malle statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Malle 2902 naisel. Malle on populaarsuselt 44. naisenimi.

Vanim Malle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Malle on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Malle vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 123,77.

Kõige rohkem on eesnimega Malle sündinuid augustis, kokku 260.

Kõige populaarsem on eesnimi Malle Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,66.