Nime Malve nimepäev on 20. märts.

Eesnime Malve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Malve 33 naisel. Malve on populaarsuselt 1435. naisenimi.

Vanim Malve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Malve on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Malve vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,20.

Kõige rohkem on eesnimega Malve sündinuid veebruaris, kokku 5.