Nime Malve nimepäev on 20. märts.

Eesnime Malve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Malve 33 naisel. Malve on populaarsuselt 1430. naisenimi.

Vanim Malve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Malve on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Malve vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,13.

Kõige rohkem on eesnimega Malve sündinuid veebruaris, kokku 5.