Nime Mardo nimepäev on 10. november.

Eesnime Mardo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mardo 78 mehel. Mardo on populaarsuselt 767. mehenimi.

Vanim Mardo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mardo on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Mardo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,15.

Kõige rohkem on eesnimega Mardo sündinuid veebruaris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Mardo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.