Nime Mardo nimepäev on 10. november.

Eesnime Mardo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mardo 78 mehel. Mardo on populaarsuselt 773. mehenimi.

Vanim Mardo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Mardo on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Mardo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Mardo sündinuid veebruaris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Mardo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,35.