Nime Mare nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Mare statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mare 2968 naisel. Mare on populaarsuselt 42. naisenimi.

Vanim Mare on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mare on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Mare vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 102,88.

Kõige rohkem on eesnimega Mare sündinuid märtsis, kokku 272.

Kõige populaarsem on eesnimi Mare Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,99.