Nime Mare nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Mare statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mare 3058 naisel. Mare on populaarsuselt 40. naisenimi.

Vanim Mare on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mare on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Mare vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 109,21.

Kõige rohkem on eesnimega Mare sündinuid märtsis, kokku 281.

Kõige populaarsem on eesnimi Mare Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,70.