Nime Marek nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Marek statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marek 3002 mehel. Marek on populaarsuselt 43. mehenimi.

Vanim Marek on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Marek on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Marek vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 73,89.

Kõige rohkem on eesnimega Marek sündinuid mais, kokku 282.

Kõige populaarsem on eesnimi Marek Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,93.