Nime Marek nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Marek statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marek 2960 mehel. Marek on populaarsuselt 46. mehenimi.

Vanim Marek on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Marek on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Marek vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 76,33.

Kõige rohkem on eesnimega Marek sündinuid mais, kokku 280.

Kõige populaarsem on eesnimi Marek Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,88.