Nime Maret nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Maret statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maret 1532 naisel. Maret on populaarsuselt 113. naisenimi.

Vanim Maret on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maret on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Maret vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,12.

Kõige rohkem on eesnimega Maret sündinuid mais, kokku 165.

Kõige populaarsem on eesnimi Maret Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,66.