Nime Marge nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Marge statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marge 1536 naisel. Marge on populaarsuselt 112. naisenimi.

Vanim Marge on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Marge on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Marge vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 38,09.

Kõige rohkem on eesnimega Marge sündinuid aprillis, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Marge Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,27.