Nime Marge nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Marge statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marge 1539 naisel. Marge on populaarsuselt 117. naisenimi.

Vanim Marge on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Marge on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Marge vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,78.

Kõige rohkem on eesnimega Marge sündinuid aprillis, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Marge Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,51.