Nime Margit nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Margit statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Margit 2333 naisel. Margit on populaarsuselt 66. naisenimi.

Vanim Margit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Margit on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Margit vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,72.

Kõige rohkem on eesnimega Margit sündinuid mais, kokku 233.

Kõige populaarsem on eesnimi Margit Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,30.