Nime Margo nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Margo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Margo 956 mehel ja 22 naisel. Margo on populaarsuselt 175. mehenimi ja 1793. naisenimi.

Vanim Margo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Margo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Margo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,14.

Kõige rohkem on eesnimega Margo sündinuid juunis, kokku 97.

Kõige populaarsem on eesnimi Margo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,42.