Nime Margus nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Margus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Margus 5128 mehel. Margus on populaarsuselt 12. mehenimi.

Vanim Margus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Margus on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Margus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 120,19.

Kõige rohkem on eesnimega Margus sündinuid aprillis, kokku 472.

Kõige populaarsem on eesnimi Margus Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 60,07.