Nime Margus nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Margus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Margus 5105 mehel. Margus on populaarsuselt 12. mehenimi.

Vanim Margus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Margus on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Margus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 120,16.

Kõige rohkem on eesnimega Margus sündinuid aprillis, kokku 471.

Kõige populaarsem on eesnimi Margus Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 58,60.