Nime Margus nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Margus statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Margus 5191 mehel. Margus on populaarsuselt 12. mehenimi.

Vanim Margus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Margus on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Margus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 108,06.

Kõige rohkem on eesnimega Margus sündinuid aprillis, kokku 480.

Kõige populaarsem on eesnimi Margus Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 59,85.