Nime Mari nimepäev on 25. märts.

Eesnime Mari statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mari 1868 naisel. Mari on populaarsuselt 88. naisenimi.

Vanim Mari on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mari on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Mari vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,02.

Kõige rohkem on eesnimega Mari sündinuid märtsis, kokku 182.

Kõige populaarsem on eesnimi Mari Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,48.