Nime Mari nimepäev on 25. märts.

Eesnime Mari statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mari 1879 naisel. Mari on populaarsuselt 90. naisenimi.

Vanim Mari on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mari on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Mari vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,99.

Kõige rohkem on eesnimega Mari sündinuid mais, kokku 183.

Kõige populaarsem on eesnimi Mari Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,39.