Nime Maria nimepäev on 25. märts.

Eesnime Maria statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maria 7330 naisel. Maria on populaarsuselt 10. naisenimi.

Vanim Maria on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maria on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Maria vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 191,31.

Kõige rohkem on eesnimega Maria sündinuid aprillis, kokku 688.

Kõige populaarsem on eesnimi Maria Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 99,53.