Nime Mariann nimepäev on 8. september.

Eesnime Mariann statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mariann 364 naisel. Mariann on populaarsuselt 394. naisenimi.

Vanim Mariann on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mariann on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Mariann vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,92.

Kõige rohkem on eesnimega Mariann sündinuid aprillis, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Mariann Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,12.