Nime Mariann nimepäev on 8. september.

Eesnime Mariann statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mariann 364 naisel. Mariann on populaarsuselt 395. naisenimi.

Vanim Mariann on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mariann on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Mariann vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,30.

Kõige rohkem on eesnimega Mariann sündinuid aprillis, kokku 40.