Nime Marianna nimepäev on 8. september.

Eesnime Marianna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marianna 571 naisel. Marianna on populaarsuselt 302. naisenimi.

Vanim Marianna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marianna on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Marianna vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,72.

Kõige rohkem on eesnimega Marianna sündinuid märtsis, kokku 59.

Kõige populaarsem on eesnimi Marianna Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,44.