Nime Marianne nimepäev on 8. september.

Eesnime Marianne statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marianne 749 naisel. Marianne on populaarsuselt 240. naisenimi.

Vanim Marianne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marianne on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Marianne vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,44.

Kõige rohkem on eesnimega Marianne sündinuid juunis, kokku 80.

Kõige populaarsem on eesnimi Marianne Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.