Nime Marianne nimepäev on 8. september.

Eesnime Marianne statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marianne 752 naisel. Marianne on populaarsuselt 238. naisenimi.

Vanim Marianne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marianne on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Marianne vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,00.

Kõige rohkem on eesnimega Marianne sündinuid juunis, kokku 81.

Kõige populaarsem on eesnimi Marianne Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.