Nime Marie nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marie statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marie 660 naisel. Marie on populaarsuselt 268. naisenimi.

Vanim Marie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marie on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Marie vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,84.

Kõige rohkem on eesnimega Marie sündinuid juulis, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Marie Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,14.