Nime Marie nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marie statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marie 656 naisel. Marie on populaarsuselt 271. naisenimi.

Vanim Marie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marie on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Marie vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,03.

Kõige rohkem on eesnimega Marie sündinuid juulis, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Marie Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,26.