Nime Mariina nimepäev on 9. oktoober.

Eesnime Mariina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mariina 92 naisel. Mariina on populaarsuselt 840. naisenimi.

Vanim Mariina on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 20–24.

Mariina on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Mariina vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,82.

Kõige rohkem on eesnimega Mariina sündinuid detsembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Mariina Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,31.