Nime Marika nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marika 3098 naisel. Marika on populaarsuselt 38. naisenimi.

Vanim Marika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marika on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Marika vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 65,38.

Kõige rohkem on eesnimega Marika sündinuid mais, kokku 319.

Kõige populaarsem on eesnimi Marika Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,01.