Nime Marika nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marika 3109 naisel. Marika on populaarsuselt 39. naisenimi.

Vanim Marika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marika on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Marika vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 69,62.

Kõige rohkem on eesnimega Marika sündinuid mais, kokku 318.

Kõige populaarsem on eesnimi Marika Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,09.