Nime Marika nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marika statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marika 3130 naisel. Marika on populaarsuselt 39. naisenimi.

Vanim Marika on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Marika on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Marika vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 74,58.

Kõige rohkem on eesnimega Marika sündinuid mais, kokku 317.

Kõige populaarsem on eesnimi Marika Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,26.