Nime Marili nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marili statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marili 263 naisel. Marili on populaarsuselt 464. naisenimi.

Vanim Marili on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Marili on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Marili vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,41.

Kõige rohkem on eesnimega Marili sündinuid mais, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Marili Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,71.