Nime Marili nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marili 262 naisel. Marili on populaarsuselt 465. naisenimi.

Vanim Marili on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Marili on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Marili vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,04.

Kõige rohkem on eesnimega Marili sündinuid mais, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Marili Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,71.