Eesnime Marina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marina 5847 naisel. Marina on populaarsuselt 11. naisenimi.

Vanim Marina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marina on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Marina vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 144,77.

Kõige rohkem on eesnimega Marina sündinuid märtsis, kokku 532.

Kõige populaarsem on eesnimi Marina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 97,21.