Nime Mario nimepäev on 19. detsember.

Eesnime Mario statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mario 855 mehel ja alla viiel naisel. Mario on populaarsuselt 194. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Mario on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mario on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Mario vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,39.

Kõige rohkem on eesnimega Mario sündinuid novembris, kokku 91.

Kõige populaarsem on eesnimi Mario Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,04.