Nime Mario nimepäev on 19. detsember.

Eesnime Mario statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mario 856 mehel ja alla viiel naisel. Mario on populaarsuselt 193. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Mario on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mario on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Mario vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,68.

Kõige rohkem on eesnimega Mario sündinuid novembris, kokku 90.

Kõige populaarsem on eesnimi Mario Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,22.