Nime Maris nimepäev on 1. august.

Eesnime Maris statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maris 22 mehel ja 1733 naisel. Maris on populaarsuselt 1460. mehenimi ja 96. naisenimi.

Vanim Maris on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maris on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Maris vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,29.

Kõige rohkem on eesnimega Maris sündinuid jaanuaris, kokku 171.

Kõige populaarsem on eesnimi Maris Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,68.