Nime Maris nimepäev on 1. august.

Eesnime Maris statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maris 23 mehel ja 1738 naisel. Maris on populaarsuselt 1418. mehenimi ja 96. naisenimi.

Vanim Maris on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maris on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Maris vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,69.

Kõige rohkem on eesnimega Maris sündinuid jaanuaris, kokku 171.

Kõige populaarsem on eesnimi Maris Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,99.