Nime Marit nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Marit statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marit 643 naisel. Marit on populaarsuselt 274. naisenimi.

Vanim Marit on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Marit on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Marit vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,65.

Kõige rohkem on eesnimega Marit sündinuid mais, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Marit Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,47.