Nime Marit nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Marit statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marit 646 naisel. Marit on populaarsuselt 274. naisenimi.

Vanim Marit on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Marit on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Marit vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,40.

Kõige rohkem on eesnimega Marit sündinuid mais, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Marit Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,18.