Nime Marita nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Marita statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marita 156 naisel. Marita on populaarsuselt 639. naisenimi.

Vanim Marita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marita on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Marita vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,05.

Kõige rohkem on eesnimega Marita sündinuid juulis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Marita Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,89.