Nime Marja nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marja 111 naisel. Marja on populaarsuselt 762. naisenimi.

Vanim Marja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marja on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Marja vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,07.

Kõige rohkem on eesnimega Marja sündinuid veebruaris, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Marja Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.