Nime Marja nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marja 108 naisel. Marja on populaarsuselt 770. naisenimi.

Vanim Marja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marja on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Marja vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,05.

Kõige rohkem on eesnimega Marja sündinuid veebruaris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Marja Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.