Nime Marje nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marje 1179 naisel. Marje on populaarsuselt 160. naisenimi.

Vanim Marje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Marje on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Marje vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,08.

Kõige rohkem on eesnimega Marje sündinuid märtsis, kokku 113.

Kõige populaarsem on eesnimi Marje Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,99.