Nime Marje nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marje 1166 naisel. Marje on populaarsuselt 160. naisenimi.

Vanim Marje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Marje on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Marje vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,85.

Kõige rohkem on eesnimega Marje sündinuid aprillis, kokku 111.

Kõige populaarsem on eesnimi Marje Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,39.