Nime Marjo nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marjo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marjo 9 mehel ja 20 naisel. Marjo on populaarsuselt 2526. mehenimi ja 1885. naisenimi.

Vanim Marjo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Marjo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Marjo vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,55.