Nime Marju nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marju statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marju 1476 naisel. Marju on populaarsuselt 122. naisenimi.

Vanim Marju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Marju on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Marju vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,04.

Kõige rohkem on eesnimega Marju sündinuid märtsis, kokku 151.

Kõige populaarsem on eesnimi Marju Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,42.