Nime Mark nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Mark statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mark 2393 mehel. Mark on populaarsuselt 66. mehenimi.

Vanim Mark on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mark on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Mark vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 53,06.

Kõige rohkem on eesnimega Mark sündinuid märtsis, kokku 239.

Kõige populaarsem on eesnimi Mark Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,53.