Nime Marko nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Marko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marko 3875 mehel. Marko on populaarsuselt 22. mehenimi.

Vanim Marko on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Marko on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Marko vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 76,98.

Kõige rohkem on eesnimega Marko sündinuid aprillis, kokku 375.

Kõige populaarsem on eesnimi Marko Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 43,02.