Nime Marko nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Marko statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marko 3882 mehel. Marko on populaarsuselt 24. mehenimi.

Vanim Marko on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Marko on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Marko vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 79,50.

Kõige rohkem on eesnimega Marko sündinuid aprillis, kokku 376.

Kõige populaarsem on eesnimi Marko Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 48,34.