Nime Marko nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Marko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marko 3881 mehel. Marko on populaarsuselt 23. mehenimi.

Vanim Marko on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Marko on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Marko vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 74,47.

Kõige rohkem on eesnimega Marko sündinuid aprillis, kokku 378.

Kõige populaarsem on eesnimi Marko Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,05.