Nime Markus nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Markus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Markus 2626 mehel ja alla viiel naisel. Markus on populaarsuselt 54. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Markus on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Markus on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Markus vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 75,34.

Kõige rohkem on eesnimega Markus sündinuid juunis, kokku 266.

Kõige populaarsem on eesnimi Markus Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,52.