Nime Markus nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Markus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Markus 2586 mehel ja alla viiel naisel. Markus on populaarsuselt 56. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Markus on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Markus on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Markus vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 72,89.

Kõige rohkem on eesnimega Markus sündinuid juunis, kokku 260.

Kõige populaarsem on eesnimi Markus Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,41.